Cancerseminarium i norr

Föreläser gör Kathrin Wode, RCC Stockholm Gotland.
Titel: Komplementär- och integrativmedicin i cancervården - hur kan vi råda patienterna

Tid: 18 mars 15:30 - 16:15

Plats: Via Zoom