Dialogmöte för dietister kring cancerrehabilitering

Under våren och hösten 2021 arrangerar RCC Norr yrkesspecifika dialogmöten kring cancerrehabilitering. Först ut är ett dialogmöte som riktar sig till dietister inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. 

Tid: 10 maj 13:00 - 14:30

Plats: via Zoom, länk till mötet skickas ut den 6 maj

Mötet innehåller information om det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, yrkesspecifik information och aktuella frågor.

Anmälan är nu stängd.

Program

 1. RCC:s uppdrag kopplat till cancerrehabilitering och information om övergripande rekommendationer i vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Katja Vuollet Carlsson, sjukvårdsregional processledare för cancerrehabilitering, RCC Norr
 2. Cancerrehabilitering utifrån patientperspektivet.
  Charlotte Bygdemo och Leif Näckholm, patient- och närståendeföreträdare
 3. Information om yrkesspecifika rekommendationer i vårdprogrammet för cancerrehabilitering och aktuella frågor.

  Frida Videhult Karlsson, regional processledare för cancerrehabilitering inom Region Västerbotten, dietist, Cancercentrum NUS

 4. Gruppdiskussion i break out rooms
  - Reflektioner över den information som givits: Medskick till den sjukvårdsregionala arbetsgruppen i det fortsatta arbetet
  - Finns det behov av ett sjukvårdsregionalt professionsnätverk och vilket syfte kan ett sådant nätverk ha?
 5. Gemensam diskussion
  - Återkoppling kring given information
  - Finns det intresse/behov av ett sjukvårdsregionalt professionsnätverk och vilket syfte kan ett sådant nätverk ha?

Mer information:

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering