Dialogmöte för arbetsterapeuter kring cancerrehabilitering

Under våren och hösten 2021 arrangerar RCC Norr yrkesspecifika dialogmöten kring cancerrehabilitering. Detta möte riktar sig till arbetsterapeuter inom cancervården i norra sjukvårdsregionen.

Tid: 25 maj 13:00 - 14:30

Plats: via Zoom, länk till mötet skickas ut den 21 maj

Mötet innehåller information om det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, yrkesspecifik information och aktuella frågor.

Anmälan är nu stängd

Program

 1. RCC:s uppdrag kopplat till cancerrehabilitering och information om övergripande rekommendationer i vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Katja Vuollet Carlsson, sjukvårdsregional processledare för cancerrehabilitering, RCC Norr
 2. Cancerrehabilitering utifrån patientperspektivet.
  Charlotte Bygdemo och Leif Näckholm, patient- och närståendeföreträdare
 3. Information om yrkesspecifika rekommendationer i vårdprogrammet för cancerrehabilitering och aktuella frågor.

  Maria Roos, leg.arbetsterapeut, lokal processledare cancerrehabilitering, Region Västernorrland
  Lina Fredriksson, leg.arbetsterapeut, lokal processledare cancerrehabilitering, Region Jämtland Härjedalen

 4. Gruppdiskussion i break out rooms
  - Reflektioner över den information som givits: Medskick till den sjukvårdsregionala arbetsgruppen i det fortsatta arbetet
  - Finns det behov av ett sjukvårdsregionalt professionsnätverk och vilket syfte kan ett sådant nätverk ha?
 5. Gemensam diskussion
  - Återkoppling kring given information
  - Finns det intresse/behov av ett sjukvårdsregionalt professionsnätverk och vilket syfte kan ett sådant nätverk ha?

Mer information:

Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering