Precisionsmedicin: Hur görs den tillgänglig för våra patienter och forskare?

Välkommen till en presentation av Genomic Medicine Sweden (GMS) och GMC Norr.

Tid: 28 januari 15:00 - 16:15

Plats: Digitalt möte

Program

 • 15.00–15.05: Moderator Richard Palmqvist, professor vid Umeå universitet. 
 • 15.05–15.25: GenomicMedicine Sweden – nationell implementering av precisionsmedicin. Richard Rosenqvist Brandell, ordförande för nationella ledningsgruppen, GMS
 • 15.25–15.30: Vad vill Umeå universitet? Anna Arnqvist, professor vid Umeå universitet (UmU)
 • 15.30–15.35: Vad vill norra sjukvårdsregionen?
  Beatrice Melin, FoU-direktör Region Västerbotten
  Göran Larsson, FoU-direktör Region Jämtland Härjedalen/tillträdande FoU-chef, Region Västerbotten
 • 15.35–15.45: Next generation sequencing – en teknisk revolution.
  Nina Norgren, bioinformatiker GMC Norr
 • 15.45–16.05: Lyckade exempel på klinisk nytta. Mikael Johansson, överläkare onkologi Region Västerbotten: Lungcancer – ett exempel på precisionsmedicin i praktiken.
  Jonas Wixner, överläkare medicincentrum Region Västerbotten: Skelleftesjukan – kort bakgrund och nya behandlingar
 • 16.05–16.15: Frågestund. 
  Alla ovanstående + Ewa Lassén, verksamhetschef lab.medicin Region Västerbotten, Magnus Hultdin, prefekt MedBio UmU, Magnus Hedström, områdeschef RV och Brita Winsa, hälso- och sjukhusdirektör RV.

Registrering

Registrera dig via genomicmedicine.se/evenemang/

Varmt välkommen att delta!

Webbinaret arrangeras av: Marene Landström, Richard Palmqvist, Magnus Burstedt, Pär Larsson, Linda Köhn, Nina Norgren och Lennart Österman