Seminarium om kliniska studier

Välkommen till ett förlängt torsdagsseminarium med temat: Kliniska studier. Vilka är fallgroparna, och vad är viktigt för en framgångsrik klinisk studie? Vilka etiska överväganden är centrala för kliniska prövningar? Seminariet hålls på engelska.
Ingen anmälan.

Tid: 9 december 14:30 - 16:30

Plats: Online

Forum Norr informerar om vad de kan erbjuda för att stödja din forskning.

Presentationer från två pågående kliniska studier, en i uppstarten och en i slutskedet.

Varje föreläsning är 20 minuter och efterföljs av en 10 minuter lång diskussion.

The seminar will be in English.

You will learn about what Forum Norr can offer to assist your research. Presentations from two ongoing clinical trials, one in the start-up and one in the final stage.

Which are the pitfalls and what is important for a successful clinical study? Which ethical considerations are central for clinical trials?

20 minutes lectures and ten minutes discussions.

Zoom-länk för uppkoppling:

https://umu.zoom.us/j/8034341352

Program

14.30 – 15.00  Forum Norr and Clinical research centre – research supporting infrastructure in the northern part of Sweden.

Sofie Holmgren, Forum Norr

15.00 – 15.30  Physical activity before the diagnosis and treatment of colorectal cancer – does it make any sense?

Ulf Gunnarsson, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Umeå University

15.30 – 16.00  Multicentre studies on prostate biopsy infections.

Johan Styrke, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Umeå University and Urology, Sundsvall hospital

16.00 – 16.30  Ethical considerations for clinical trials: with focus on informed consent.

Tove Godskesen, Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB), Uppsala University