Föreläsning MR prostata

Ett seminarium som syftar till att höja kvaliteten på MRT prostata i norra sjukvårdsregionen via synkronisering av det tekniska genomförandet. Dessutom ges en uppdatering inom AI, nationell svarsmall i INCA/Sectra och ett förslag till återkommande kollegial granskning av utförda undersökningar.

Tid: 21 april 10:30 - 12:00

Plats: Digitalt

Målgrupp för seminariet är MRT-intresserade radiologer samt sjuksköterskor som genomför MRT prostata i norra sjukvårdsregionen.

Uppkoppling

Länk till uppkoppling från hemdator (alla webbläsare utom Explorer): https://meet.vll.se/webapp/conference/101910005?callType=video

Cisco-nummer är: 101910005

Agenda

10.30–10.35 Välkommen, presentation av deltagare 
Johan Styrke, processledare RCC norr och Fredrik Jäderling, MRT-radiolog Karolinska Institutet och ledamot i nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer.

10.35–10.55 Genomgång av protokollet, PI-RADS v2.1, hur man gör en bra undersökning samt när dynamisk IVK ska användas. 
Roberto Vargas, disputerad forskningssjuksköterska på NKS med stor erfarenhet av protokollutveckling, förberedelse av patienten, samt hur man löser patientrelaterade problem under undersökningen.

10.55–11.00 Optimering av diffusionssekvenser. 
Fredrik Jäderling

11.00–11.05 Beroende på system körs olika sekvenser i olika snitttjocklekar; är det ett problem vid granskning? Fredrik Jäderling

11.05–11.35 Gör vi lika i norra sjukvårdsregionen? Diskussion. Alla

11.35–11.40 Så går arbetet med nationell MR-svarsmall i INCA/Sectra.
Förevisning från Fredrik Jäderling

11.40–11.50 Nuläget inom AI-baserad granskning av MRT prostata. 
Patrick Masaba, doktorand KI, ST-läkare

11.50–11.55 Hur kan framtida kvalitetssäkring se ut i norra sjukvårdsregionen? Förslag för återkommande gemensam kollegial granskning av undersökningar presenteras. Johan Styrke

11.55–12.00 Avslutning