Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor och chefer inom urologisk cancer

RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland driver ett gemensamt projekt kring samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer. Den samordnande kontaktsjuksköterskan inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen heter Helena Strömqvist.

Tid: 14 september 13:00 - 14:00

Plats: Video

Nu inbjuds kontaktsjuksköterskor och chefer i verksamheten, som ansvarar för den dagliga driften, till ett informationsmöte gällande projektet.

Anmälan

Anmäl dig och ange vilken dag du vill delta till:
helena.stromqvist@regionvasterbotten.se

Videouppkoppling 

1247156 (@video.vll.se utanför sjunet)            

eller via telefon 090-785 80 70 och ange 1247156#

OBS! Kom ihåg att boka lokal på hemorten.

Huvudsyftet med projektet...

är att tillsammans med kontaktsjuksköterskor och andra professioner, identifiera och förbättra patientflödet, samt att utjämna skillnader mellan regionerna.

Vid mötet kommer Helena Strömqvist i första hand att:

  • presentera projektet närmare
  • presentera resultatet från en kontaktsköterskeenkät
  • presentera resultatet från en patientenkät
  • beskriva aktiviteter som kommer att genomföras under hösten

Att fundera på till mötet:

  • Kontaktssjuksköterskans roll och funktion i patientflödet i er verksamhet.
  • Vad finns det för möjligheter för utvecklingsarbete?
  • Vad tycker du är viktigt att arbeta vidare med?

Läs mer om projektet