Hur kan vi främja fysisk aktivitet vid cancersjukdom i norra sjukvårdsregionen?

Regionalt cancercentrum norr (RCC) inbjuder dig som arbetar inom cancervården i norra sjukvårdsregionen (exempelvis fysioterapeut, kontaktsjuksköterska, behandlingssjuksköterska och andra intresserade) till en samling kring fysisk aktivitet vid cancersjukdom och cancerbehandling.

Tid: 12 november 08:30 - 16:00

Plats: Digitalt möte

Välkommen att ta del av aktuell evidens, kollegors goda exempel samt bidra till gemensamma och regionala diskussioner. Vi behöver arbeta tillsammans för att hitta vägar framåt.

Denna digitala träff vänder sig i första hand till dig som i ditt arbete möter cancerpatienter i specialistsjukvård och primärvård. Andra intresserade är också välkomna att delta.

Förändring på grund av smittoläge

På grund av det rådande läget kring coronasmittan, ber vi er alla i möjligaste mån ansluta till temadagen via egen dator och i så liten utsträckning som möjligt sitta nära kollegor. De förbokade lokalerna är avbokade. Kan du inte sitta vid din vanliga arbetsstation, vänligen se efter om det går att ordna ett konferensrum eller liknande på din arbetsplats, eller undersök om du kan ansluta hemifrån.

Till anmälningsformulär

Preliminär agenda

08:30 ‒ 09:00 Inledning

09:00 ‒ 09:55 Aktuell evidens, Ingrid Demmelmaier, docent, Uppsala universitet

09:55 ‒ 10:00 Anna-Lena Sunesson, chef vid RCC Norr

10:00 ‒ 10:15 Paus

10:15 ‒ 11:15 Goda exempel (3 x 20 min) från Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

11:15 ‒ 11:45 Vårdprocess och digitalt stöd för fysisk träning som sjukvårdande behandling, Patrik Göransson, RCC Syd

11:45 ‒ 12.00 Patientperspektiv

12:00 ‒ 13:00 Lunch på egen hand

13:00 ‒ 13:30 Träning + cancer = sant, Anna Gradeen, Växjö lasarett

13:30 ‒ 13:45 Kort information

13:45 ‒ 14:45 Regionala diskussioner (separat länk)

14.45 ‒ 15:00 Återsamling och avslut

 

Väl mött!