INSTÄLLT: Cancerseminarium i norr

Med anledning av det rådande läget kring Coronaviruset, kommer det planerade Cancerseminariet att ställas in.

Tid: 26 mars

Plats: Via videouppkoppling eller på Norrlands universitetssjukhus, Umeå

CANCELLED:

The cancer seminar March 26th has been cancelled because of the coronavirus.

The lecture is postpone until later this spring or this autumn.

Mer information om cancerseminarieserien