INSTÄLLT! Cancerseminarium

Föreläser gör Paulina Wanrooij, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, UmU

Tid: 28 maj 15:30 - 16:30

Plats: Inställt!

Title to be announced.

Föreläsningarna sänds även via videolänk till alla sjukhus i regionen.

Mer information om cancerseminarieserien