Snabbkurs i genetisk diagnostik - Molekylärgenetisk testning vid nydiagnostiserad bröstcancer

Utbildning kring snabbspår för molekylärgenetisk testning vid nydiagnostiserad bröstcancer. Utbildningen vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor som möter bröstcancerpatienter, där frågan om genetisk diagnostik är aktuell.

Tid: 5 juni 13:00 - 15:00

Plats: Via video eller Skype

Uppkoppling

Videokonferenssystem:  1248832172@video.vll.se

Skype för företag:  Klicka här

Webbläsare:  Klicka här

Telefon: Ring 090-785 80 70 Ange 1248832172, följt av #

Deltagande

Mejla till christina.edwinsdotter@regionvasterbotten.se och skriv vilket datum du tänker delta i kursen. Om du råkar "missa" det datum du tänkt och istället deltar vid ett tillfälle längre fram, går det självklart bra.

Det är heller inget krav att alla från samma enhet deltar på samma datum, utan ni kopplar upp er när det passar er.  

Om ni redan nu har frågor som ni vill att vi tar upp, så går det utmärkt att mejla dem till christina.edwinsdotter@regionvasterbotten.se

Utbildningen planeras att omfatta: 

  • Basal genetik och genetisk diagnostik, inklusive hur ett svar ser ut. 
  • Vilka gener som ingår i bröstpanelen. Vad innebär ett patologiskt fynd i någon av dessa gener?
  • Kontrollprogrammets utseende.
  • Hur pratar man med patienter om ärftliga sjukdomar?
  • För vilka kvinnor är testning aktuellt?
  • Flödet för testning: Vem har ansvar för vad? 
  • Vanliga frågor och svar som kommer upp i samtalen med patienterna.
  • Samlade erfarenheter från Cancergenetisk mottagning.