Information om nationellt införande av Min vårdplan på 1177.se och diagnosspecifik patientinformation

Informationen vänder sig i första hand till kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Även andra intresserade är välkomna att delta.

Tid: 25 februari 14:00 - 15:30

Plats: Video

Uppkopplingsnummer: 1247080@video.vll.se

Ingen föranmälan behövs!

Hösten 2019 tog RCC i samverkan ett beslut om att vara nationellt ansvarig utgivare av Min vårdplan på 1177.se med tillhörande fördjupad patientinformation.

Områden som kommer att tas upp vid informationsmötet:

  • Det nationella beslutet gällande Min vårdplan på 1177.se och patientinformationen
  • Analog Min vårdplan
  • Generell patientinformation
  • Arbetsprocessen för framtagande av diagnosspecifik patientinformation för de första diagnoserna. Arbetet beräknas vara klara för publicering under våren 2020.

Var?

  • Via video till norra regionens samtliga sjukhus.
  • Deltagarna ansvarar själva för att boka videolokal.
  • Vid problem med uppkoppling tas kontakt med regionens eget IT-stöd.
  • Koppla upp er i god tid före mötet.
  • Kom ihåg att ha mikrofoner avstängda när ni enbart lyssnar.

 

Väl mött!

Vid frågor, kontakta Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare vid RCC Norr: Katja.Vuollet@regionsvasterbotten.se