Information om nationellt införande av Min vårdplan på 1177.se och diagnosspecifik patientinformation

Informationen vänder sig i första hand till kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Även andra intresserade är välkomna att delta.

Tid: 21 februari 13:30 - 15:00

Plats: Video

Uppkopplingsnummer: 1247080@video.vll.se

Hösten 2019 tog RCC i samverkan ett beslut om att vara nationellt ansvarig utgivare av Min vårdplan på 1177.se med tillhörande fördjupad patientinformation.

Områden som kommer att tas upp vid informationsmötet:

  • Det nationella beslutet gällande Min vårdplan på 1177.se och patientinformationen
  • Analog Min vårdplan
  • Generell patientinformation
  • Arbetsprocessen för framtagande av diagnosspecifik patientinformation för de första diagnoserna. Arbetet beräknas vara klara för publicering under våren 2020.

Samma information ges vid tre tillfällen under februari 2020

Ingen föranmälan!

12 februari 08.30-10.00

21 februari 13.30-15.00

25 februari 14.00-15.30

Videouppkoppling

  • Deltagarna ansvarar själva för att boka videolokal.
  • Vid problem med uppkoppling tas kontakt med regionens eget IT-stöd.
  • Koppla upp er i god tid före mötet.
  • Kom ihåg att ha mikrofoner avstängda när ni enbart lyssnar.

 

Väl mött!

Vid frågor, kontakta Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare vid RCC Norr: Katja.Vuollet@regionsvasterbotten.se