Digital workshop kring SVF inom urologisk cancer

Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring för SVF inom urologisk cancer.

Tid: 3 december 10:00 - 12:00

Plats: Videolänk (Videokonferensstudio 1, Nus)

Syfte med workshopen är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper

Koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare och andra som arbetar med kodning inom SVF för urologisk cancer.

Anmäl dig via e-post: anna.s.jonasson@regionvasterbotten.se

eller via telefon: 072-705 36 81

Uppkopplingsmöjligheter:

Videokonferenssystem eller Skype för företag: 1248797441@video.vll.se

Telefon (i nödfall): Ring 090-785 80 70  Ange 1248797441, följt av # 

Agenda

  1. Presentation av deltagare och inledning.
  2. Kort introduktion till varje diagnos samt diskussion om och genomgång av ingående SVF-koder i respektive förlopp inom urologisk cancer.
  3. Övergripande statistik för SVF inom urologisk cancer – Lena Svensson
  4. Sammanfattande diskussion kring arbetssätt, kodning, registrering etc.
  5. Uppföljning av workshopen om ca åtta månader
  6. Avslut

Väl mött!