Inställt: Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologisk cancer

Med anledning av det rådande läget kring Coronaviruset, väljer vi att ställa in detta möte och gör ett nytt försök efter sommarsemestern.

Tid: 24 april 13:00 - 15:00

Plats: Video/RCC Norr (Madrid)

Syfte med mötet skulle ha varit att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.

Målgrupper: koordinatorer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare och andra som arbetar med kodning inom SVF.

 

Vid frågor kontakta:

Anna Selberg Jonasson, kommunikatör/samordnare SVF

072-705 36 81

anna.s.jonasson@regionvasterbotten.se