INSTÄLLDA: Regionala cancerdagar 2020

Med anledning av det rådande läget kring Coronaviruset, har RCC Norr beslutat att helt ställa in de sjukvårdsregionala cancerdagarna som skulle ha genomförts 2-3 april 2020.

Tid: 2 april - 3 april

Plats: Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

RCC Norr kommer att skicka ut information om de inställda cancerdagarna via e-post till alla som har anmält sig och till dem som skulle ha medverkat i konferensen. 

 

Har du frågor kontakta:

Sara Huggert Ranta

E-post: sara.huggert@regionvasterbotten.se

Tfn: 076-782 55 37