INSTÄLLD: Fysisk aktivitet vid cancersjukdom – hur får vi verkstad i norra sjukvårdsregionen?

Med anledning av det rådande läget kring Coronaviruset och därmed ökad belastning på sjukvården, kommer den inplanerade nätverksträffen om fysisk aktivitet vid cancersjukdom att ställas in.
Vi hoppas att istället kunna genomföra nätverksträffen till hösten och återkommer med information om detta.

Tid: 23 april

Plats: Norra sjukvårdsregionen