INSTÄLLT! Cancerseminarium RCC Norr

Föreläser gör Richard Palmqvist, Department of Medical Biosciences, UmU

Tid: 16 april 15:30 - 16:30

Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Title to be announced.

Föreläsningarna sänds även via videolänk till alla sjukhus i regionen.

Mer information om cancerseminarieserien