Workshop om patientsäkerhet inom cancervården

Utifrån forskning kring patientsäkerhet, både internationell och nationell, diskuteras olika aspekter av patientsäkerhet inom cancervården.

Tid: 28 november 13:00 - 15:00

Plats: Bärnstenssalen, byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus

Vi bjuder på fika!

Program

  • 13.00–13.05 Inledning. Helena Ullgren
  • 13.10–13.25 Cytostatikaexponering för sjuksköterskor i vårdmiljön –
    en empirisk studie, Umeå universitet. Sandra Lundman Vikberg,
    Madelene Jobrant
  • 13.25–13.40 Forskning kring patientsäkerhet. Lena Sharp
  • 13.40–14.00 Patientfall. Helena Ullgren
  • 14.00–14.30 Gruppdiskussion
  • 14.30–15.00 Gemensam diskussion och fika

Medverkande:

Helena Ullgren, onkologisjuksköterska och doktorand vid Umeå universitet

Lena Sharp, onkologisjuksköterska, med dr. tf avdelningschef vid Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland

Sandra Lundman Vikberg, onkologisjuksköterska, Piteå sjukhus,
behandlingsenheten

Madelene Jobrant, onkologisjuksköterska, Piteå sjukhus,
behandlingsenheten

Vid frågor kontakta: helena.ullgren@umu.se