Utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare

Den 1 oktober 2019 kommer en utbildningsdag att hållas i Regionhuset i Umeå (tidigare Landstingshuset).
Målgrupp: Patient- och närståendeföreträdare i Patient- och närståenderådet, vårdprocessgrupper och nationella vårdprogramsgrupper.

Tid: 1 oktober

Plats: Regionsalen, Regionhuset Umeå

En särskild inbjudan kommer att gå ut.

Mer information och program kommer till hösten.

Webbutbildning

Under 2018 togs en ny webbutbildning fram. Den vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentrum (RCC), men främst till nya företrädare eller till dem som funderar på att bli det.

Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare