Sexuell hälsa vid cancer

Sexualitet är en viktig del av att vara människa. Närhet, intimitet och sexualitet kan vara en starkt livsbejakande kraft och ha stor betydelse i en människas liv, kanske ännu större för den som är sjuk. Vi inom vården behöver bli bättre på att prata om sexuell hälsa med våra patienter.
Denna utbildning vänder sig till sjukvårdspersonal i Region Jämtland Härjedalen.

Tid: 6 maj 08:30 - 15:00

Plats: Lokal: Storsjön, Köpmangatan 21 plan 1, Östersund

Utbildningsdagen arrangeras av Region Jämtland Härjedalen (projekt för cancerrehabilitering) i samarbete med RCC Norrs projekt för Bäckencancerrehabilitering.

Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika. Lunch bekostas av deltagaren.

Välkommen!

Program

08.30–09.15 Hur påverkas anatomin av kirurgisk behandling vid gynekologisk cancer? Ulrika Ottander, gynekolog Kvinnokliniken Nus

09.15–09.45      Fika

09.45–10.15 Gynekologisk cancer och icke-kirurgisk behandlingKristina Aglund, gynekolog, Cancercentrum Nus

10.15–11.00 Onkologisk behandling av rektal- och analcancer – akuta och sena biverkningar. Birgitta Lindh, onkolog, Cancercentrum Nus

11.00–15.00 Sex och cancer – att få sexualiteten att fungera. Åsa Pettersson, sjuksköterska och sexualrådgivare, Sunderby sjukhus

Sista passet inkluderar lunch.