Cancerseminarium RCC Norr

Föreläser gör Sofie Degerman, Department of Clinical Microbiology/Medical Biosciences, UmU

Tid: 21 november 15:30 - 16:15

Plats: Skiffersalen, by 27,Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Title:
"DNA methylation- a marker of cellular biological age and prognosis"

Föreläsningarna sänds även via videolänk till alla sjukhus i regionen.

Mer information om cancerseminarieserien