Cancerseminarium RCC Norr

Föreläser gör Kirsi Ketola, Biomedicine, University of Eastern Finland

Tid: 28 november 15:30 - 16:30

Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Title:

“Androgen receptor suppressed drivers of neuroendocrine differentiation in prostate cancer”

Föreläsningarna sänds även via videolänk till alla sjukhus i regionen.

Mer information om cancerseminarieserien