Dialogmöte cancerrehabilitering – Norrbotten

Dagen vänder sig till sjukvårdspersonal i cancervården, chefer, patient- och närståenderepresentanter. Syftet med mötet är att informera och ge möjlighet till dialog om Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering samt klinisk vägledning för bäckencancerrehabilitering, ”Handläggning av patienter med följdsjukdomar efter behandling av cancer i lilla bäckenet”.

Tid: 24 maj 09:30 - 15:30

Plats: Sunderby sjukhus eller via video från länsdelssjukhusen

Anmäl dig HÄR senast den 10 maj

RCC Norr bjuder på förmiddagsfika. Lunch bekostas av deltagarna själva.

Vid frågor kontakta de lokala processledarna för cancerrehabilitering i Norrbotten:

anna.lindstedt@norrbotten.se

maria.k.sundstrom@norrbotten.se

Preliminärt program

09.30 Fika

10.00 Välkommen

10.15 Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Katja Vuollet Carlsson

11.00 Den regionala och lokala cancerplanen. Katja Vuollet Carlsson

12.00 Lunch

13.00 Bäckencancerrehabilitering  lägesuppdatering, MDK-rehab mm. Anette Lundqvist, Åsa Sandström

13.30 Vägledning för bäckencancerrehabilitering – presentation och gemensam diskussion. Anette Lunqvist, Åsa Sandström

15.00 Avslut och utvärdering

Välkommen!