Cancerseminarium RCC norr

Föreläser gör Kathrin Wode, Umeå Universitet, RCC Stockholm Gotland och Karolinska Universitetssjukhuset.

Tid: 9 maj 15:30 - 16:30

Plats: Bergasalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus

Title:
"Cancer patients' use of complementary and alternative medicine"

Föreläsningarna sänds även via videolänk till alla sjukhus i regionen.

Mer information om cancerseminarieserien