Cancerseminarium RCC norr

Föreläser gör Anders Bergh, Medical Biosciences, Umeå

Tid: 23 maj 15:30 - 16:15

Plats: Betula, Norrlands universitetssjukhus

Title:

"Is the normal tissue surrounding tumors really normal

   - and if not does it matter?"

Föreläsningarna sänds även via videolänk till alla sjukhus i regionen.

Mer information om cancerseminarieserien