Inspirationsdag inom cancerrehabilitering i Västernorrland

Tillsammans får vi ökad förståelse och insikt om varandras roller och uppdrag, vilket kan ge effekter på samverkan och möjligheten att nå målen för cancerrehabiliteringen i Region Västernorrland.

Tid: 21 maj 09:00 - 16:00

Plats: Aulan, Sundsvalls sjukhus. Via videolänk 12290062 i lokalerna Hägern, Örnsköldsviks sjukhus & Ledningscentral videokonferens, Sollefteå sjukhus.

Målgrupp:

Kontaktsjuksköterskor och rehabiliteringspersonal, verksamma inom Region Västernorrland. Verksamhetsutvecklare, enhetschefer och inbjudna patientrepresentanter är också välkomna denna dag!

Program

9:00 – 10:00 Inledning och aktuellt. Fika. Kort rapport från Sweposkonferensen

10:00 – 11:00 Ångest och depression. Jenny Sander, leg. psykolog Sundsvall sjukhus

11.00 – 12:00 Sexuell Hälsa. Catharina Herbst, onkologisjuksköterska Sundsvalls sjukhus

12:00 – 13:00 Lunch (på egen bekostnad)

13:00 – 14:00 Sexuell hälsa. Eva Henning, gynekolog Kvinnokliniken Sundsvalls sjukhus

14:00 – 14:30 RCC Norr. Anette Lundqvist och Åsa Sandström, processledare för bäckenrehabilitering i norra regionen

14.30 – 15.30 Workshop: Vi reflekterar kring förmiddagen i mindre grupper.

  1. Ångest och depression
  2. Sexuell Hälsa
  3. Multidisciplinär konferens MDK

Inklusive bensträckare och fika.

15.30 – 16.00 Summering och avslut. Presentation av höstens inspirationsdag. Idéer och tankar.

Vid frågor kontakta maria.roos@rvn.se