Disputation i onkologi

Tid: 5 juni 09:00 - 12:00

Plats: Hörsalen, Östersunds sjukhus

Olle Sjöström, Institutionen för strålningsvetenskaper, försvarar sin avhandling Risk och överlevnad för kolorektal cancer i norra Sverige - sociodemografiska faktorer och övervakningsprogram vid ärftlig cancer.

Fakultetsopponent: Johannes Blom, Karolinska institutet, Stockholm

Huvudhandledare: Beatrice Melin