Regionala cancerdagar 2019

RCC Norr inbjuder regionala chefssamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare i norra regionen till sjukvårdsregionala cancerdagar, då vi gemensamt tar fortsatta steg i att utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning. Varmt välkommen.

Tid: 4 april - 5 april

Plats: Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Anna-Lena åker skidor

Anmälan är stängd.

Har du frågor?

Kontakta: sara.huggert@onkologi.umu.se

Torsdag 4 april

Teman för årets regionala cancerdag är träning och cancer samt screeningverksamhet. Aktuell information på cancerområdet, regionalt och nationellt.

Program för den 4 april

Fredag 5 april 

Cancerforskningens dag anordnas i samarbete med medicinska fakulteten vid Umeå universitet. 

Tema för dagen: Individualiserad cancerbehandling – från vision till verklighet. Posterutställning med ett pris till bästa poster. Cancerforskningsdagen hålls helt på engelska.

April 5th: The annual Cancer Research Day is organized by the Faculty of Medicine at Umeå University and the Regional Cancer Center North. Plenary session with local and invited prominent cancer researchers. 

Theme for the day: Individualized cancer treatment – from vision to reality. Poster session with poster price.

Program for The Cancer Research Day

The meeting is free of charge. Registration is required for all meals.

For more information contact: sara.huggert@onkologi.umu.se