Cancerseminarium RCC Norr

Föreläser gör Karin Papworth, institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet.

19 oktober 15:30 - 16:15

Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Titel: 
"A clinical view of sarcoma"

Föreläsningarna sänds även via videolänk till alla sjukhus i regionen.

Mer information om cancerseminarieserien

Sidan uppdaterad: 25 september 2017