Kalender för RCC Norr


26
AUG
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 26 augusti 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


9
SEP
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 9 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


14
SEP
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 14 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


17
SEP
2021

Samverkan

Nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn

Tid: 17 september 2021 13:00 - 15:00
Plats: Online

Varmt välkommen till digitalt webbinarium där det nya nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn presenteras.


21
SEP
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 21 september 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


28
SEP
2021

Norr

Nätverksträff för Diagnostiska centrum

Tid: 28 september 2021 08:30 - 16:30
Plats: Online

Välkommen den årliga nätverksträffen, för DC inom norra sjukvårdsregionen.


6
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 6 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


11
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 11 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


14
OKT
2021

Samverkan

Gastrointestinala problem efter behandling av bäckencancer – sjukdom eller funktionsrubbning?

Tid: 14 oktober 2021 - 15 oktober 2021
Plats: Hesselby slott, Stockholm

Multidisciplinär kurs kring patofysiologin bakom ändrad funktion samt utredning och behandling.


14
OKT
2021

Norr

Förutsättningar att leva tills man dör

Tid: 14 oktober 2021 09:30 - 15:45
Plats: Online

Vad är palliativ vård? Hur kan vi eftersträva god livskvalitet trots allvarlig eller obotlig sjukdom? Vilken forskning bedrivs på området? Detta och mycket annat tas upp under en digital utbildningsdag om palliativ vård. Dagen anordnas av RCC Norrs Patient- och närståenderåd (PNR), tillsammans med Palliativt kompetenscentrum norr (PKC).


20
OKT
2021

Norr

Sjukvårdsregional dag för professionen inom cancerrehabilitering

Tid: 20 oktober 2021 08:00 - 14:30
Plats: Videokonferens och i förbokade lokaler i regionerna

RCC Norr inbjuder till en dag för profession inom cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen. Syftet med dagen är att öka kunskapen om cancerrehabilitering. Årets fokusområde är implementering av vårdprogrammet.


21
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 21 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


9
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 9 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


17
NOV
2021

Samverkan

Kurs i basal gastroskopi och koloskopi

Tid: 17 november 2021
Plats: Göteborg

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst. Kursen riktar sig till blivande endoskoperande sköterskor och till ST-läkare i medicinsk gastroenterologi.


17
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 17 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


13
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 13 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.