Kalender för RCC Norr


1
OKT
2021

Samverkan

Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Tid: 1 oktober 2021 - 10 november 2021
Plats: Distans

Nytt kurstillfälle startar 1 oktober.


27
OKT
2021

Samverkan

Lindring bortom boten

Tid: 27 oktober 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.


27
OKT
2021

Samverkan

Forum alkohol

Tid: 27 oktober 2021
Plats: Digitalt

Samtal om alkohol - med patienter med kurativ och kronisk cancer


28
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 28 oktober 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


28
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 28 oktober 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.


28
OKT
2021

Samverkan

Prospektiva randomiserade registerstudier – med exempel från hjärt-kärlforskning

Tid: 28 oktober 2021 15:30 - 16:30
Plats: Online


29
OKT
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 29 oktober 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).


1
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom

Tid: 1 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


3
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer

Tid: 3 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


9
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 9 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.


10
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer

Tid: 10 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


10
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer

Tid: 10 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


11
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 11 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


11
NOV
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 11 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Martin Rutegård, WCMM and Department of Surgical and Perioperative Sciences, UmU.


12
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 12 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


15
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 15 november 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.


16
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 16 november 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).


17
NOV
2021

Samverkan

Kurs i basal gastroskopi och koloskopi

Tid: 17 november 2021
Plats: Göteborg

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal gastroskopi och koloskopi i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst. Kursen riktar sig till blivande endoskoperande sköterskor och till ST-läkare i medicinsk gastroenterologi.


17
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ prostatacancer

Tid: 17 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


18
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


18
NOV
2021

Samverkan

Lindring bortom boten

Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En utbildning för dig som arbetar med patienter med palliativa behov och deras närstående i den allmänna palliativa vården. Utbildningen ger dig kunskap i arbetsterapeutiska möjligheter, att stötta barn som närstående och de nya vårdprogrammen i palliativ vård för vuxna och för barn.


18
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 18 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


18
NOV
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 18 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Charlotta Dabrosin, Department of Biomedical and Clinical Sciences (BKV), Linköping University


19
NOV
2021

Norr

Workshop: Standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Tid: 19 november 2021 13:00 - 14:30
Plats: Online

Du som inbjuds är en nyckelperson för att vårdflödet ska fungera optimalt. Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer.


24
NOV
2021

Samverkan

Hur fungerar kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige idag?

Tid: 24 november 2021 08:30 - 09:15
Plats: Online

En presentation av delrapporten kring den studie som Karlstads universitet driver i samverkan med RCC Väst och RCC Syd. Studien är ett nationellt forskningsprojekt som syftar till att kartlägga kontaktsjuksköterskeverksamheten.


25
NOV
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 25 november 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


25
NOV
2021

Samverkan

Hur fungerar kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige idag?

Tid: 25 november 2021 08:30 - 09:15
Plats: Online

En presentation av delrapporten kring den studie som Karlstads universitet driver i samverkan med RCC Väst och RCC Syd. Studien är ett nationellt forskningsprojekt som syftar till att kartlägga kontaktsjuksköterskeverksamheten.


25
NOV
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 25 november 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Ulrika Rönningås, Onkologkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.


2
DEC
2021

Samverkan

Nationellt webbinarium om sexuell hälsa vid bäckencancer

Tid: 2 december 2021 13:00 - 16:15
Plats: Online

Sexuella behov försvinner inte för att man får en allvarlig sjukdom men både behov och förutsättningar kan förändras.


2
DEC
2021

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 2 december 2021 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Sophia Harlid, Department of Radiation Sciences, UmU.


3
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 3 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


7
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 7 december 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ cancer i centrala nervsystemet (CNS).


8
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 8 december 2021
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i IPÖ äggstockscancer.


9
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ melanom

Tid: 9 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


14
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 14 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer.


14
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer

Tid: 14 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).


17
DEC
2021

Samverkan

Genomgång: Arbeta i och implementera IPÖ bröstcancer

Tid: 17 december 2021
Plats: Online

En genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ).