Kalender för RCC Norr


23
MAJ
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 23 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.


24
MAJ
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ njurcancer

Tid: 24 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.


24
MAJ
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 24 maj 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.


24
MAJ
2022

Samverkan

Webbinarium: För dig som arbetar inom barncancervården

Tid: 24 maj 2022 - 31 maj 2022
Plats: Distans

RCC Syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan, som kommer att erbjudas för barncancervården från hösten 2022.


30
MAJ
2022

Samverkan

Fördjupande webbinarium om Min vårdplan

Tid: 30 maj 2022 15:00 - 16:00
Plats: Online

Kompetensutveckling för kontaktsjuksköterskan i syfte att ge inspiration att fortsätta utveckla sitt arbetssätt med Min vårdplan, för att göra vården ännu mer personcentrerad. Detta webbinarium har samma innehåll som det som hölls den 28 april.


31
MAJ
2022

Samverkan

Webbinarium: Nutrition vid palliativ diagnos

Tid: 31 maj 2022 14:30 - 15:30
Plats: Online

Under 2022 gör vi djupdykningar inom olika områden inom den palliativa vården. Information om höstens webbinarier kommer efter sommaren.


2
JUN
2022

Samverkan

IPÖ patientvy - information och genomgång

Tid: 2 juni 2022
Plats: Online

Sedan den 8 april 2022 kan patienter ges möjlighet att se sin Individuella patientöversikt (IPÖ) via 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se, om vårdgivaren väljer det. RCC bjuder nu in till ett öppet informationsmöte för att gå igenom funktionen IPÖ patientvy.


2
JUN
2022

Norr

Cancerseminarium i norr

Tid: 2 juni 2022 15:30 - 16:15
Plats: Via Zoom

Föreläser gör: Tufve Nyholm, Department of Radiation Sciences, Umeå University


3
JUN
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ bröstcancer

Tid: 3 juni 2022
Plats: Online

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) bröstcancer.


7
JUN
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ myelom

Tid: 7 juni 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.


8
JUN
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ cancer i CNS

Tid: 8 juni 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.


9
JUN
2022

Samverkan

Genomgång: Arbeta i IPÖ äggstockscancer

Tid: 9 juni 2022
Plats: Online

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ). Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.


14
JUN
2022

Samverkan

INSTÄLLT Genomgång: Arbeta i IPÖ lungcancer

Tid: 14 juni 2022
Plats: Online

Genomgången av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer den 14 juni 2022 är inställd.


14
JUN
2022

Samverkan

Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer inom cancerområdet

Tid: 14 juni 2022
Plats: Webbinarium

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter, tips och trix. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata. Webbinariet är öppet för alla som arbetar inom cancervården och vill lära sig mer om att arbeta med utdata från kvalitetsregister.


13
OKT
2022

Samverkan

Nordic collaboration on cancer patient pathways

Tid: 13 oktober 2022 - 14 oktober 2022
Plats: Malmö, Sweden

The annual meeting of The Nordic collaboration on cancer patient pathways will take place in Malmö 13 October 2022 and the  satellite meeting on Diagnostic centres 14 October 2022.


9
NOV
2022

Norr

Workshop kring SVF för prostatacancer och njurcancer

Tid: 9 november 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Uppföljning av tidigare workshop kring urologisk cancer. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus för mötet kommer att vara kodning och kvalitetssäkring inom SVF för prostatacancer och njurcancer.


10
NOV
2022

Norr

Workshop kring SVF för blåscancer/UTUC och peniscancer

Tid: 10 november 2022 10:00 - 12:00
Plats: Online

Uppföljning av tidigare workshop kring urologisk cancer. Du som inbjuds är en nyckelperson för att SVF-flödet ska fungera optimalt. Fokus för mötet kommer att vara kodning och kvalitetssäkring inom SVF för blåscancer, UTUC, peniscancer och testikelcancer.