Kalender för RCC Norr

Utbildning
Allmän onkologi 7,5 hp för sjuksköterskor
Tid: 26 augusti 2024 - 17 januari 2025
Plats: to be announced

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling samt onkologisk vård.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 29 augusti 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Norr
Workshop kring SVF för kolorektalcancer
Tid: 6 september 2024
Plats: Online

Fokus kommer att vara på kodning och kvalitetssäkring inom standardiserat vårdförlopp (SVF) för kolorektalcancer. Workshopen vänder sig till deltagare i norra sjukvårdsregionen.

Samverkan
Min vårdplan i onkologisk vård
Tid: 10 september 2024
Plats: Digitalt

Tillsammans vidareutvecklar vi patientens kunskapsstöd i alla delar av cancervården.

Norr
Vårdprocessmöte och chefsmöte för urologisk cancer
Tid: 12 september 2024 - 13 september 2024
Plats: Skiffersalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Vi bjuder in till ett gemensamt möte kring vårdprocesserna för urologisk cancer. Vi träffas för att diskutera urologin i norra sjukvårdsregionen och hur vi bättre kan arbeta tillsammans för att få till en bra urologiskvård för våra patienter.

Norr
Palliativt kompetenscentrum i norra sjukvårdsregionen
Tid: 12 september 2024
Plats: Online

Palliativt kompetenscentrum, PKC, stödjer utvecklingen av en jämlik och mer rättvis palliativ vård, oavsett patientens diagnos, ålder, kön, bostadsort och den aktuella vårdformen. Föreläsningen beskriver hur den palliativa vården är uppbyggd i norra sjukvårdsregionen samt viktiga begrepp och definitioner.

Utbildning
Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre
Tid: 18 september 2024 - 5 mars 2025
Plats: to be announced

I kursen Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre vägleds du i att djupare förstå och driva förbättringsarbete i din arbetsvardag genom personlig utveckling och konkreta verktyg.

Samverkan
Min vårdplan i barncancervården
Tid: 18 september 2024
Plats: Digitalt

Tillsammans inför och vidareutvecklar vi patientens kunskapsstöd i alla delar av cancervården. Välkommen till en eftermiddag med fokus på barnonkologisk vård och erfarenheter av att införa och arbeta med Min vårdplan via 1177.

Utbildning
Grundutbildning för dysplasibarnmorskor- och sjuksköterskor
Tid: 20 september 2024
Plats: Teams

Höstens utbildningsdag på grundläggande nivå riktar sig i första hand till barnmorskor och sjuksköterskor som nyligen börjat arbeta med cervixdysplasi.

Norr
Regionalt cancercentrum norr informerar om cancerregistret och praktiska funktioner i INCA
Tid: 20 september 2024
Plats: Digitalt via Teams

Detta informationstillfälle är för dig som arbetar inom norra sjukvårdsregionen och vill veta mer om cancerregistret och vilka regler som gäller. Vi kommer också att informera om praktiska funktioner i INCA.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 26 september 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Utbildning
Dialogmöte södra sjukvårdsregionen
Tid: 27 september 2024
Plats: Lund

Välkomna till dialogmöte fredagen den 27 september för regionala patientprocessledare, cancersamordnare och patientföreträdare i södra sjukvårdsregionen med tema kvalité i cancervården – vad och hur mäter vi?

Norr
Vad vet du om nya tobaks- och nikotinprodukter?
Tid: 1 oktober 2024
Plats: Digitalt

Lär dig mer om nya tobaks- och nikotinprodukter, som du kan ha nytta av i ditt arbete för att stötta barn, unga och vuxna att vara nikotinfria.

Norr
Läkemedel vid tobaks- och nikotinavvänjning
Tid: 1 oktober 2024
Plats: Digitalt

Vad är egentligen tobaksavvänjning? Lär dig mer och få information om nya läkemedel.

Norr
Samtal vid allvarlig sjukdom
Tid: 3 oktober 2024
Plats: Online

Samtal vid allvarlig sjukdom (SVAS) ska erbjudas till patienter med livshotande sjukdom och palliativa vårdbehov i tidig palliativ fas. Föreläsningen belyser innehåll, definition, kopplingen till Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp palliativ vård samt genomförda och kommande utbildningsinsatser.

Samverkan
Forska om Min vårdplan
Tid: 14 oktober 2024
Plats: Digitalt

Är du forskare med intresse för Min vårdplan? Välkommen till ett vetenskapligt nätverksmöte där vi bollar idéer och möjliga samarbeten.

Norr
Kunskapsdagar för behandlingssjuksköterskor
Tid: 17 oktober 2024 - 18 oktober 2024
Plats: Norrlands universitetssjukhus, Umeå och online

Kunskapsdagarna riktar sig till dig som är behandlingssjuksköterska i norra sjukvårdsregionens cancervård och äger rum i Umeå lunch-till-lunch. Detta är framför allt ett fysiskt arrangemang. Det kommer finnas möjlighet till digital uppkoppling för deltagare som inte har möjlighet att resa till Umeå.

Utbildning
Komplementär och integrativ medicin (KIM)
Tid: 18 oktober 2024 - 29 november 2024
Plats: Stockholm

Många patienter med cancer har frågor om komplementära metoder. Med det växer behovet bland professionen att få stöd i att bemöta frågorna på ett professionellt och kunskaps-baserat sätt. Därför erbjuder nu RCC i Samverkan en utbildning om komplementär och integrativ medicin (KIM) inriktad mot cancervården med fokus på säkerhet, evidens och dialog.

Samverkan
Kvalitetsregisterdag för södra sjukvårdsregionen
Tid: 25 oktober 2024
Plats: Digitalt

Kvalitetsregisterdagen för Södra sjukvårdsregionen genomförs som ett digitalt möte på förmiddagen 25 oktober. Veckan före mötet skickas en möteslänk ut till den e-postadress du uppger i anmälan.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 7 november 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Samverkan
Nordic collaboration on cancer patient pathways
Tid: 14 november 2024 - 15 november 2024
Plats: Danish Cancer Society Copenhagen

The Nordic collaboration on cancer patient pathways is a multidisciplinary research and experience exchange network.

Norr
Att dö bra i hemmiljö och på särskilt boende. Vikten av tidiga beslut och planerande samtal
Tid: 14 november 2024
Plats: Online

En föreläsning om palliativ vård i kommunal verksamhet, arbetssätt, tips och knep.

Samverkan
Nationellt webbinarium om sexuell hälsa och rehabilitering efter bäckencancer
Tid: 15 november 2024
Plats: Webbinarium

Ett brett program med föreläsningar av specialister på smärta, fertilitet, HPV och sexuella övergrepp, testosteron med mera. Med kroppen som utgångspunkt.

Samverkan
Användarträff Min vårdplan för vårdpersonal
Tid: 19 december 2024
Plats: Online

Digital träff för dig som jobbar med Min vårdplan. Välkommen att ställa frågor, tipsa och dela med dig av dina erfarenheter till andra!

Norr
Sjukvårdsregionala cancerdagar
Tid: 7 maj 2025 - 8 maj 2025
Plats: Umeå

För att utveckla cancervård och cancerforskning i sjukvårdsregionen bjuder RCC Norr varje år in dig som på olika sätt arbetar med cancervård till våra cancerdagar. Välkommen!