Utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor — Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Du får en bekräftelse via e-post om adressen är korrekt ifylld.
Sista anmälningsdag: 16 november

Personuppgifter kommer att sparas för att administrera ditt deltagande under utbildningsdagen. Läs mer i integritetspolicyn för RCC NorrDeltagarlista kommer att finnas tillgänglig vid konferensen.