Test nationell kontaktsjuksköterskedag 2024

Utvärdering Nationell kontaktsjuksköterskedag 2024

Deltagande
Om det funnits plats hade du då deltagit fysiskt?

Påståenden

Här kommer ett antal påståenden som du får ta ställning till hur mycket du instämmer i. 1 = Instämmer inte alls, 7 = Instämmer helt.

17
17
17
17
17
010

Ange på en skala 1-7 hur bra du upplevde följande delar. 1 = Dåligt, 7 = Mycket bra.

17
17
17
17