Anmälan till nätverksträff i Östersund för Diagnostiska Centrum i norra regionen

Dag: 19 september 2019
Plats: Konferenslokal Hus 3, plan 3, Östersunds sjukhus

Anmäl dig senast den 9 september 2019

Vid frågor kontakta, Kristina Bergner Wiklund, koordinator vid Koordinatorcenter (KC), tfn 063-15 30 18.