Anmälan till sjukvårdsregionala cancerdagar 2023

Sista anmälningsdag: 5 april 2023.

Dina personuppgifter kommer att sparas för att administrera ditt deltagande i konferensen. Läs mer i integritetspolicyn.

Integritetspolicy RCC

Deltar Torsdag
Deltar Fredag

Välj den föreläsning du vill delta vid på fredagen/ Select the lecture you want to attend on friday.

For the English session Translational Research Day, only physical participation applies.

Patientnära forskning
Translational Cancer Research
Deltar Fredag/ Participate Friday
I am participating physically Friday
Önskar du delta vid lunch? /Do you like to have lunch?
Önskar du delta vid middag torsdag?

Om ni anmält ert deltagande vid lunch/middag men får förhinder, meddela oss senast 17/4 så vi hinner avboka. Ni som inte meddelar oss inom utsatt tid kommer att bli debiterade konferenskostnaden på 400 kronor./
If you have registered your participation at lunch/dinner but are prevented,notify us no later than April 17 so we have time to cancel. You who do not notify us within the set time will be charged the conference cost of SEK 400.

I would like to present a poster (only friday)