Anmälan till sjukvårdsregionala cancerdagar 2022

Please register here.

Dag 1 hålls i Bergasalen, byggnad 27 Norrlands universitetssjukhus och dag 2, Cancer Research Day in Betula, Nus.
Sista anmälningsdag: 28 april 2022.

Dina personuppgifter kommer att sparas för att administrera ditt deltagande i konferensen. Läs mer i integritetspolicyn.

Integritetspolicy RCC

Deltagande/ Participation
Önskar du delta fysiskt eller digitalt? / Participation physically or digitally?
Önskar du delta vid lunch? /Do you like to have lunch?

Om ni anmält ert deltagande vid lunch men får förhinder, meddela oss senast två dagar innan så vi hinner avboka. Ni som inte meddelar oss inom utsatt tid kommer att bli debiterade konferenskostnaden på 400 kronor./
If you have registered your participation at lunch but are prevented,notify us no later than two days before so we have time to cancel. You who do not notify us within the set time will be charged the conference cost of SEK 400.

I would like to present a poster (only friday)
I would like to have a short oral presentation (only friday)
I would like to present a poster and have a short oral presentation (only friday)