Anmälan till sjukvårdsregionala cancerdagar 2022

Dagarna kommer hållas i lokal Betula den 5-6 maj 2022. Sista anmälningsdag: 12 april 2022.

Deltagande/ Participation
Önskar du delta fysiskt eller digitalt?
Önskar du delta vid lunch?

Om ni anmält ert deltagande vid lunch men får förhinder, meddela oss senast två dagar innan så vi hinner avboka. Ni som inte meddelar oss inom utsatt tid kommer att bli debiterade för lunchkostnaden.

I will participate in round table discussions
Vill du presentera en poster?
Önskar du presentera din poster fysiskt på plats eller digitalt? Markera ditt önskemål nedan