Sjukvårdsregionala cancerdagar 2021 / The Cancer Research Day

Välkommen med din anmälan senast den 9 april. Please register here.
Dina personuppgifter kommer att sparas för att administrera ditt deltagande i cancerdagen den 22 april och/eller cancerforskningsdagen den 23 april.

Läs mer i RCC Norrs integritetspolicy

Deltagande/ Participation
I will participate in round table discussions
Vill du presentera en poster?