Sjukvårdsregional nätverksträff för specialicerad palliativ vård 24-25 maj 2023

Sista anmälningsdag: 21 april 2023

Dina personuppgifter kommer att sparas för att administrera ditt deltagande under konferensen. Läs mer i RCC:s integritetspolicy.

Önskar du övernattning redan från den 23 maj?

Faktureringsuppgifter: