Sjukvårdsregional nätverksträff diagnostiska centrum 5-6 oktober 2023

Lunch-till-lunch-träff i Örnsköldsvik.

Sista anmälningsdag: måndag 25 september 2023

Dina personuppgifter kommer att sparas för att administrera ditt deltagande under konferensen. Läs mer i RCC:s integritetspolicy.

Hur deltar du den 5/10? Markera ett av alternativen.
Markera de alternativ du avser delta vid under dag 1
Hur deltar du den 6/10? Markera ett av alternativen.
Markera de alternativ du avser delta vid under dag 2