Sjukvårdsregional nätverksträff diagnostiska centrum 5-6 oktober 2023

Lunch-till-lunch-träff i Örnsköldsvik.

Sista anmälningsdag: måndag 25 september 2023

Dina personuppgifter kommer att sparas för att administrera ditt deltagande under konferensen. Läs mer i RCC:s integritetspolicy.