Anmälan till FoUI-stabens personaldag 23 november 2022

Anmäl dig senast den 25/10 2022.

Du får ett mejlsvar på din anmälan om du fyllt i en korrekt e-postadress.

Kontrollera även skräpposten.

Dina personuppgifter kommer att sparas för att administrera ditt deltagande under dagen. Läs mer i RCC:s integritetspolicy.

 

Preliminärt program

11.45                  Inledning av Göran Larsson

12.00-12.45      Lunch Facit

12.45                  Förflyttning till Galej

13.00-14.00      Presentationer av enheterna

14.00-15.30      Grupparbeten/Workshops

15.30-17.00      Redovisning av grupparbeten

17.00                  Mingel

17.30                  Middag