Informationsmöte om kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer

Informationstillfället äger rum den 28 april kl. 13.00-15.00 och genomförs digitalt. Registerhållare och stödteam informerar om nyheter i nationella kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer (NREV).

Sista anmälningsdag: 24 april.

Du som anmält dig ska ha fått ett mejlsvar på din anmälan om du fyllt i en korrekt e-postadress.

Kontrollera skräpposten. Mejlsvaret kan hamna där.

Dina personuppgifter kommer att sparas för att administrera ditt deltagande under konferensen. Läs mer i RCC:s integritetspolicy.