Inrapportörsmöte för huvud- och halscancerregistret (SweHNCR) 29 september 2023

Sista dag för anmälan: 25 augusti 2023

Dina personuppgifter kommer att sparas för att administrera ditt deltagande under konferensen. Läs mer i RCC:s integritetspolicy.

Markera vilket alternativ som passar er bäst.