Fysisk aktivitet vid cancersjukdom – digital träff i norra sjukvårdsregionen

Anmäl dig senast den 4 november 2020.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och värna dina kollegor. Har du minsta symtom från luftvägarna delta gärna via uppkoppling från eget rum.

RCC Norr bjuder på för- och eftermiddagsfika vid deltagande sjukhus.

Dina personuppgifter kommer att sparas för att administrera ditt deltagande i mötet. Läs mer i RCC:s integritetspolicy.