Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

Covid-19-pandemin riskerar att leda till att övrig forskning inom cancervården prioriteras ned under lång tid. Samtidigt har det länge funnits ett behov av att öka den kliniska forskningen. Webbinariet belyste hur pandemin påverkat forskningen i cancervården, vilka utmaningar det fört med sig och vilka motåtgärder vi kan se och understödja.

Webbinariet sändes den 17 juni 2020.

Situationen för den kliniska forskningen inom cancervården har på senare år varit bekymmersam. Antalet studier har minskat och läkemedelsindustrin har i ökande grad förlagt sina prövningar i andra länder. Olika motåtgärder har föreslagits och i viss mån provats, men något tydligt trendbrott har vi ännu inte sett.

Covid-19-pandemin har gjort ont värre. Nu kommer rapporter om att ännu färre patienter inkluderas i studier. Nya läkemedel kan därmed bli försenade och patienterna kan gå miste om potentiellt livräddande läkemedelsbehandlingar, ofta i ett sent sjukdomsförlopp. Det finns faktiskt de som menar att pandemin kan bli dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning.

Utifrån en lägesbeskrivning från olika håll i landet belystes och diskuterades svårigheter och utmaningar, samt hur vi kan tackla dem på både kort och lång sikt.

Vi rekommenderar att du tittar på sändningen i Chrome eller Safari.

Tips för att ansluta till sändningen

Målgrupper

Webbinariet vände sig i första hand till kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor i cancervården med intresse för forskningsfrågor, patienter, närstående och deras företrädare, läkemedelsindustrin samt hälso- och sjukvårdsledningar.

Medverkande

Ana Carnerio, överläkare och medicinskt ansvarig vid onkologens kliniska prövningsenhet på Skånes universitetssjukhus i Lund

Jonas Vikman, läkemedels- och vaccinexpert inom LIF (de forskande läkemedelsföretagen)

Jeffrey Yacknin, medicinskt ansvarig vid Centrum för kliniska cancerstudier, Karolinska Universitetssjukhuset

Johanna Vernersson, enhetschef vid Centrum för kliniska cancerstudier, Karolinska Universitetssjukhuset

Ulla Olsson Strömberg, chef för prövningsenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Programmets huvudpunkter

  • Hur ser forskningsläget ut i cancervården runt om i landet?
  • Vilka effekter ser vi dels i verksamheterna dels inom industrin?
  • Vad kan vi göra för att lindra de negativa effekterna och klara utmaningarna?
  • Vad kan vi ta med oss från den här perioden för att stärka svensk cancerforskning på lång sikt?