Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

På grund av coronapandemin och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Här hittar du tillfälligt ändrade rekommendationer i vårdprogram och statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset.

Kunskapsläget om covid-19 och coronaviruset ändras snabbt. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Prioritering i vården under pandemin

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Observera att beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas endast av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation. Eventuella regionspecifika avvikelser hittar du under de regionspecifika flikarna längst ner på våra sidor. För mer information och frågor om dessa hänvisar vi till respektive region.

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd till hälso- och sjukvårdens huvudmän och vårdgivare med principer för att kunna prioritera resurser i hälso- och sjukvården under covid-19-pandemin. Principerna omfattar alla patienter som behöver vård och är formulerade på en övergripande nivå.

Stöd för att prioritera resurser inom rutinsjukvård, Socialstyrelsen (pdf, nytt fönster)

Avvikelser i behandlingsrekommendationer 

Vissa vårdprogram har kompletterats med tillfälligt ändrade rekommendationer.

Avvikelser i behandlingsrekommendationer

Statistik om uppskjuten cancervård

Jämfört med hur många som brukar insjukna i cancer under ett år är det en betydande mängd människor som på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer.

Statistik om uppskjuten cancervård

Frågor och svar om corona och cancer

Hans Hagberg, onkolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala, svarar på frågor om hur patienter med cancer påverkas av coronaviruset.

Frågor och svar om corona och cancer

Information till patienter med cancer

Hit kan patiender med cancer och anhöriga vända sig för att få stöd och svar på sina frågor via telefon och chat.

Råd och stöd till patienter med cancer

Webbinarier

Som ett stöd till vården arrangerar RCC i samverkan en serie webbinarier i olika ämnen som berör frågor om covid-19 och cancer.

Webbinarier om covid-19 och cancer

Information hos myndigheter och andra organisationer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Behandlingsrekommendationer vid cancer under covid-19-pandemin, ESMO (på engelska)