Föreläsningar 2016

Här finner du äldre inspelade föreläsningar från RCC Norrs cancerseminarieserie år 2016

Professor Jenny Persson, institutionen för molekylärbiologi vid Umeå Universitet.

Tone Frost Bathen, Dep. of Circulation and Medical Imaging, NTNU, Norway

Professor Pär Stattin, verksam vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet.