Föreläsningar 2014

Här finner du äldre inspelade föreläsningar från RCC Norrs cancerseminarieserie år 2014.

Fredrik Wiklund, universitetslektor, Karolinska Institutet, Stockholm.

Göran Roos, Professor i Patologi, Umeå universitet.

Amir Sherif, föreläsning från RCC-dagen 3 april 2014. Makrohematuri.

Andrei Chabes, docent, Umeå universitet.

Mieke Van Hemelrijck, Lecturer in Cancer Epidemiology, London.