Föreläsningar 2013

Här finner du äldre inspelade föreläsningar från RCC Norrs cancerseminarieserie år 2013.

Tema Head & neck

Robert Hermans, "Head and neck cancer: anatomical and functional imaging" (In english).

Karin Söderström och Magnus Wahlgren, "State of the art" Del 2.

Karin Söderström och Magnus Wahlgren, "State of the art" Del 1.

Tema Prevention

Åke Berglund och Margareta Pantzar, "Tobak och dess effekter på kroppen- vad vet vi om kopplingen till cancer och hur kan man hjälpa patienten till tobaksfrihet".

Erik Högfjäll, "Alkoholprevention och riskbruksarbete - ett viktigt arbete för att förebygga cancer".

Hanne Tønnesen, "Alkohol och dess effekter på kroppen- vad vet vi om kopplingen till cancer och dens behandling".

Tema Palliativ vård

Bertil Axelsson, "Cancerpalliation i Norr utifrån vårdprogram och riktlinjer".

Carl Johan Fürst, "Vägar till bättre symtomlindring".

Peter Salmon, "Information- giving, decision- making and managing hope in consultations about cancer- recent studies from Liverpool" (In english).

Staffan Lundström, "Palliativ sedering".

Tema Malignt melanom

Jan Mattsson, "Malignt melanom- Kirurgins roll vid stadium III och IV".

Ingrid Ljuslinder, "State of the Art vid onkologisk behandling av maligna melanom".

Jonas Nilsson, "Utveckling av en diagnostisk och preklinisk plattform för att finna nya behandlingar mot malignt melanom".