Föreläsningar 2012

Här finner du äldre inspelade föreläsningar från RCC Norrs cancerseminarieserie år 2012.

Monika Hegi, "Prognostic and predictive factors in malignant glioma" (In english).

Thomas Asklund, "Behandling av maligna gliom, ska vi behandla alla lika?".

Per Fransson, "Patientens röst- patientrapporterade biverkningar hos män med prostatacancer".

Johan Botling, "Molecular profiling of lung cancer" (In english).

Bengt Bergman, "Nya behandlingar vid lungcancer".

Katrine Åhlström Riklund och Stefan Barath, "utredning vid lungcancer".

Mikael Johansson, "Behandling av lungcancer idag".

Ingrid Ljuslinder, "State of the art - Kolorektal cancer".

Mef Nilbert, "State of the art-Kolorektalcancer".

Karin Strigård,"Kan rektalt ultraljud tillföra något vid rektalcancer?".

Richard Palmqvist, "Inflammation in colorectal cancer" (In english).

Magnus Essand, "prostate cancer gene therapy" (In english).

Camilla Thellenberg,"State of the art - Prostatacancer".

Jonas Bergh,"Breast Cancer: Present knowledge and future perspectives" (In english).

Katja Pinker-Domenig, "Molecular imaging in breast cancer" (In english).

Janna Paulsson,"Stromal PDGF receptors: impact on breast cancer prognosis" (In english).

Lotta Wadsten, "Bröstcancer, State of the Art".

Georg Klein, "Cancerforskning och den molekylära revolutionen".