Cancerseminarier

Välkommen att ta del av intressanta föredrag om cancervård och cancerforskning som ges av RCC Norr.

Seminarierna sker digitalt och vänder sig till dig som arbetar med cancervård i norra sjukvårdsregionen. Vid särskilda tillfällen filmas föredragen och kan ses i efterhand. 

RCC Norr anordnar två seminarieserier:

  • Cancerseminarieserien med fokus på aktuell cancerforskning.
  • Fortbildningsfredag med fokus på patientnära forskning och utvecklingsarbete inom cancerområdet.

Mer information om seminarieserierna och länkar till tidigare seminarier når du via menyn.